Filozófiai tanácsadás

A filozófiai tanácsadás az egyetemes bölcselet tapasztalatait alkalmazza élethelyzetek értelmezésére, majd szükség esetén újjáalkotására az egyéni és közösségi életalakítás területén. A filozófiát elsősorban nem elméletként, hanem gyakorlati tevékenységként fogja fel, melynek célja a megértés és kölcsönös épülés előmozdítása. Előre gyártott fogalmak és módszerek gépies használata helyett az éppen érintett személyek lehetőségeire és igényeire, elsősorban pedig az ezek nyomán adható válaszokra összpontosít.

Tevékenységem nem korlátozódik bizonyos irányzatok vagy szerzők műveinek feldolgozására, ám földrajzi és kulturális adottságainkból kiindulva elsősorban a nyugati filozófia eszköztárára támaszkodom. Mindeközben azonban más bölcseleti hagyományok tanulságainak megfontolásáról sem mondok le. Figyelembe veszem továbbá a kortárs filozófiai tanácsadás (Philosophical Counseling, Philosophische Praxis) nemzetközi gyakorlatát.

A filozófiai tanácsadás nem helyettesíti sem a szakirányú tanácsadás egyéb formáit, sem a pszichoterápiát! A segítségnyújtás e módjait nem pótolni vagy felülmúlni igyekszik, hanem a velük való együttműködésre és javaslataik kiegészítésére törekszik a maga átfogó, integráló szemléletmódja révén.

Megállapodás szerint a konzultáció alkalmi vagy rendszeres, egyéni vagy társas, írásos vagy szóbeli formában is történhet.

A szóbeli konzultációk pontos helyét az időponttal együtt jelöljük ki (preferált helyszínek: Budapest VI. és XIV. kerület).

Kapcsolatfelvétel e-mailben: zeno913@gmail.com

Cikk a módszerről:

Kalandtúra a vidám filozófia berkein át
Forrás: hir24.hu Megjelent: 2011.05.06. Szerző: Tamás Gergely

Korunkban egyre nagyobb gondot okoz az emberek elidegenedése. Hányszor söpör át rajtunk a kívánság, hogy bárcsak ezt a kérdést igazán meg tudnánk valakivel beszélni!

... létezni nem más, mint hatással lenni a környezetre. Így a beszélgetések központjába a helyes cselekvés kerül. Ez magában foglal egy nagyfokú optimizmust a cselekvés iránt, tudni illik, hogy lehet cselekedni, hogy a passzivitással szemben a cselekvés önmagában is érték, és hogy érdemes is cselekedni, alkotni, teremteni, és hogy létezik egy jobb megoldás is.

Az egyén társas közegben valósul meg, ezért a beszélgetések során egyszerre vizsgálódnak az egyéni és a szociáletikai kérdések mentén, vizsgálják a kettő folytonos egymásra hatását és a hatások folyamán keletkező változásokat is. Hiszen az "Én" és a "Környezet" nem egymástól élesen elváló két dolog, hanem egy dinamikus, folyton változó valóság része. Fontos felismerése ennek a szemléletnek, hogy az alkalmazkodás során nem pusztán elfogadom a külső kényszereket, hanem azáltal meg is változtatom azt a környezetet, amihez alkalmazkodnom kell. ...


A cikk teljes szövege: http://www.hir24.hu/elet-stilus/2011/05/06/kalandtura-a-vidam-filozofia-berkein-at

Your Site Visitors
Free Counter